Orkla ASA: Meldepliktig handel - Aksjer til Ansatte 2013

Ansatte i 22 land har fått tilbud om å kjøpe Orkla-aksjer med rabatt, for alternativt 1 000, 4 000, 12 000, 20 000 eller 28 000 kroner. Kjøpskurs vil være Orkla-aksjens sluttkurs 7. november 2013, fratrukket en rabatt på 30 %.

Tilbudsperioden er 31.10.- 7.11.2013. Programmet for aksjer til ansatte ble introdusert i 1999.

Følgende primærinnsidere har kjøpt aksjer i Orkla ASA den 1.11.2013 (se vedlegg)

Kjøpskurs og antall aksjer ervervet av primærinnsidere, samt ny
beholdning, vil bli meldt etter at kjøpskursen er fastsatt.

Orkla ASA
Oslo, 4. november 2013

Kontaktperson:

Anders Kalleberg, Investor Relations
Telefon: +47 99 04 24 98


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12