Orkla ASA: Meldepliktig handel - Aksjer til ansatte 2013

Det vises til børsmelding av 4. november 2013 om Aksjer til Ansatte 2013. Orkla overførte i går, 4. desember 2013, 974.127 Orkla-aksjer til egne ansatte.

Orklas beholdning av egne aksjer etter denne transaksjonen er 4.997.106 aksjer.

Orkla ASA,
Oslo, 5. desember 2013

Kontaktperson:
Anders Kalleberg, Investor Relations
Telefon: +47 99 04 24 98

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12