Orkla ASA: Meldepliktig handel - Aksjer til Ansatte 2014

Det vises til børsmelding av 3. november 2014 om Aksjer til Ansatte 2014.

Kjøpskurs, og følgelig antall aksjer ervervet av primærinnsidere, ble fastsatt på grunnlag av Orkla-aksjens sluttkurs 7. november 2014. Kjøpskurs ble dermed fastsatt til 36,86 kroner pr. aksje etter fradrag for en rabatt på 30 %.

Antall aksjer ervervet av primærinnsidere, samt ny beholdning, er vedlagt denne meldingen.

Orkla ASA,
Oslo, 10. november 2014

Kontaktperson:
Rune Helland, Direktør Investor Relations
Telefon: +47 97 71 32 50

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12