Orkla ASA: Meldepliktig handel - Aksjer til Ansatte 2014

Med henvisning til Orklas børsmelding vedrørende aksjer til ansatte datert 3. november 2014. I tillegg til primærinnsidere i vedlegg datert 3. november, har primærinnsider Jens B. Staff, CFO Orkla ASA, kjøpt aksjer i Orkla ASA. Staff har bestilt aksjer for 28.000 kroner, og eide ingen aksjer eller opsjoner i Orkla ASA før denne transaksjonen.


Orkla ASA,
Oslo, 4. november 2014

Kontakt:
Rune Helland, Direktør IR Tel: +47 468 16 116

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12