Orkla ASA : Meldepliktig handel - Aksjer til Ansatte 2014

Ansatte i 21 land har fått tilbud om å kjøpe Orkla-aksjer med rabatt, for alternativt 1 000, 4 000, 12 000, 20 000 eller 28 000 kroner. Kjøpskurs vil være Orkla-aksjens sluttkurs 7. november 2014, fratrukket en rabatt på 30 %.

Tilbudsperioden er 31.10.- 7.11.2014. Programmet for aksjer til ansatte ble introdusert i 1999.

Følgende primærinnsidere har kjøpt aksjer i Orkla ASA den 31.10.2014 (se vedlegg):

Kjøpskurs og antall aksjer ervervet av primærinnsidere, samt ny beholdning, vil bli meldt etter at kjøpskursen er fastsatt.


Orkla ASA,
Oslo, 3. november 2014

Kontakt:
Rune Helland, Direktør IR Tel: +47 468 16 116
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12