Orkla ASA : Meldepliktig handel - Aksjer til ansatte 2014

Orkla ASA: Meldepliktig handel - Aksjer til ansatte 2014

Det vises til børsmeldinger av 10. og 20. november 2014 om Aksjer til Ansatte 2014. Orkla overførte i går, 3. desember, 999.769 Orkla-aksjer til egne ansatte. 

Orklas beholdning av egne aksjer etter denne transaksjonen er 1.858.337 aksjer.

Orkla ASA,
Oslo, 4. desember 2014

Kontaktperson:
Rune Helland, Investor Relations
Telefon: +47 977 13 250

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12