Orkla ASA: Meldepliktig handel - Aksjer til Ansatte 2015

Det vises til børsmelding av 3. november 2015 om Aksjer til Ansatte 2015.

Kjøpskurs, og følgelig antall aksjer ervervet av primærinnsidere, ble fastsatt på grunnlag av Orkla-aksjens sluttkurs 6. november 2015. Kjøpskurs ble dermed fastsatt til 48,69 kroner pr. aksje etter fradrag for en rabatt på 30 %.

Antall aksjer ervervet av primærinnsidere, samt ny beholdning, er vedlagt denne meldingen.

Orkla ASA
Oslo, 9. november 2015

                           

Ref.:

Direktør Investor Relations
Mattias Orrenius
Tlf.: +47 983 66 334
E-post: mattias.orrenius@orkla.no

 

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12