Orkla ASA: Meldepliktig handel - Aksjer til Ansatte 2015

Ansatte i 23 land har fått tilbud om å kjøpe Orkla-aksjer med rabatt, for alternativt 1 000, 4 000, 12 000, 20 000 eller 28 000 kroner. Kjøpskurs vil være Orkla-aksjens sluttkurs 6. november 2015, fratrukket en rabatt på 30 %.

Tilbudsperioden er 2.-6. november 2015. Programmet for aksjer til ansatte ble introdusert i 1999.

Se vedlegg for oversikt over hvilke primærinnsidere som har tegnet seg for aksjer i Orkla ASA den 2. november 2015.

Kjøpskurs og antall aksjer ervervet av primærinnsidere, samt ny beholdning, vil bli meldt etter at kjøpskursen er fastsatt. 

Orkla ASA
Oslo, 3. november 2015

                          

Ref.:

Direktør Investor Relations
Mattias Orrenius
Tlf.: +47 983 66 334
E-post: mattias.orrenius@orkla.no  

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12