Orkla ASA: Meldepliktig handel - Aksjer til ansatte 2015

Det vises til børsmeldinger av 3. og 9. november 2015 om Aksjer til Ansatte 2015. Orkla overførte i går, 3. desember 2015, 941.603 Orkla-aksjer til egne ansatte. 

Orklas beholdning av egne aksjer etter denne transaksjonen er 940.300 aksjer.

Orkla ASA
Oslo, 4. desember 2015

Ref.:

Direktør Investor Relations
Mattias Orrenius
Mobil +47 983 66 334

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12