Orkla ASA: Meldepliktig handel - Aksjer til Ansatte 2017

Det vises til børsmelding av 19. september 2017 om Aksjer til Ansatte 2017.

Kjøpskurs, og følgelig antall aksjer ervervet av primærinnsidere, ble fastsatt på grunnlag av Orkla-aksjens sluttkurs 22. september 2017. Kjøpskurs ble dermed fastsatt til 55,58 kroner pr. aksje etter fradrag for en rabatt på 30 %.

Antall aksjer ervervet av primærinnsidere, samt ny beholdning, er vedlagt denne meldingen.

Orkla ASA
Oslo, 25. september 2017
                          

Ref.:

Investor Relations
Elise Heidenreich
Tlf.: +47 951 41 147
E-post: elise.andersen.heidenreich@orkla.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12