Orkla ASA: Meldepliktig handel - Aksjer til Ansatte 2017

Ansatte i 21 land har fått tilbud om å kjøpe Orkla-aksjer med rabatt, for alternativt NOK 1 000, NOK 4 000, NOK 12 000, NOK 20 000, NOK 28 000, NOK 40 000 eller NOK 50 000. Kjøpskurs vil være Orkla-aksjens sluttkurs 22. september 2017, fratrukket en rabatt på 30 %.

Tilbudsperioden er 18.-22. september 2017. Programmet for aksjer til ansatte ble introdusert i 1999.

Se vedlegg for oversikt over hvilke primærinnsidere som har tegnet seg for aksjer i Orkla ASA den 18. september 2017.

Kjøpskurs og antall aksjer ervervet av primærinnsidere, samt ny beholdning, vil bli meldt etter at kjøpskursen er fastsatt.

Orkla ASA
Oslo, 19. september 2017
                          

Ref.:

Investor Relations
Elise Heidenreich
Tlf.: +47 951 41 147
E-post: elise.andersen.heidenreich@orkla.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12