Orkla ASA: Meldepliktig handel - Aksjer til ansatte 2017

Det vises til børsmeldinger av 19. og 25. september 2017 om Aksjer til Ansatte 2017. Orkla har i dag overført 1.571.202 Orkla-aksjer til egne ansatte.

Orklas beholdning av egne aksjer etter denne transaksjonen er 176.933 aksjer.

Orkla ASA
Oslo, 18. oktober 2017

Ref.:

Investor Relations
Elise Heidenreich
Tlf.: +47 951 41 147
E-post: elise.andersen.heidenreich@orkla.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12