Orkla ASA: Meldepliktig handel - Aksjer til Ansatte 2018

Det vises til børsmelding av 28. mai 2018 om Aksjer til Ansatte 2018.

Kjøpskurs, og følgelig antall aksjer ervervet av primærinnsidere, ble fastsatt på grunnlag av Orkla-aksjens sluttkurs 1. juni 2018. Kjøpskurs ble dermed fastsatt til 55,61 kroner pr. aksje etter fradrag for en rabatt på 25 %.

Antall aksjer ervervet av primærinnsidere, samt ny beholdning, er vedlagt denne meldingen.

Orkla ASA
Oslo, 4. juni 2018
                          

Ref.:

Investor Relations
Elise Heidenreich
Tlf.: +47 951 41 147
E-post: elise.andersen.heidenreich@orkla.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12