Orkla ASA: Meldepliktig handel - Aksjer til ansatte 2018

Det vises til børsmeldinger av 28. mai og 4. juni 2018 om Aksjer til Ansatte 2018. Orkla har i dag overført 766.170 Orkla-aksjer til egne ansatte. 

Orklas beholdning av egne aksjer etter denne transaksjonen er 9.410.763 aksjer.

Orkla ASA
Oslo, 20. juni 2018

Ref.:

Investor Relations
Elise Heidenreich
Tlf.: +47 951 41 147
E-post: elise.andersen.heidenreich@orkla.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12