Orkla ASA: Meldepliktig handel - Aksjer til Ansatte 2019

Det vises til børsmelding av 20. mai 2019 om Aksjer til Ansatte 2019.

Kjøpskurs, og følgelig antall aksjer ervervet av primærinnsidere, ble fastsatt på grunnlag av Orkla-aksjens sluttkurs 24. mai 2019. Kjøpskurs ble dermed fastsatt til 56,69 kroner pr. aksje etter fradrag for en rabatt på 25 %.

Antall aksjer ervervet av primærinnsidere, samt ny beholdning, er vedlagt denne meldingen.

Orkla ASA
Oslo, 27. mai 2019
                          

Ref.:

Investor Relations
Elise Heidenreich
Tlf.: +47 951 41 147
E-post: elise.andersen.heidenreich@orkla.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12