Orkla ASA: Meldepliktig handel - Aksjer til ansatte 2019

Det vises til børsmeldinger av 20. og 27. mai 2019 om Aksjer til Ansatte 2019. Orkla har i dag overført 785.571 Orkla-aksjer til egne ansatte. 

Orklas beholdning av egne aksjer etter denne transaksjonen er 18.624.688  aksjer.

Orkla ASA
Oslo, 24. juni 2019


Ref.:

Investor Relations

Elise Heidenreich
Tlf.: +47 951 41 147
E-post: elise.andersen.heidenreich@orkla.no 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12