Orkla ASA: Meldepliktig handel - Aksjer til Ansatte 2019

Ansatte i mer enn 20 land har fått tilbud om å kjøpe Orkla-aksjer med rabatt, for alternativt NOK 8 000, NOK 15 000 eller NOK 28 000 (etter rabatt). Kjøpskurs vil være Orkla-aksjens sluttkurs 24. mai 2019, fratrukket en rabatt på 25 %.

Tilbudsperioden er 20. -24. mai 2019. Programmet for aksjer til ansatte ble introdusert i 1999.

Se vedlegg for oversikt over hvilke primærinnsidere som har tegnet seg for aksjer i Orkla ASA den 20. mai 2019.

Kjøpskurs og antall aksjer ervervet av primærinnsidere, samt ny beholdning, vil bli meldt etter at kjøpskursen er fastsatt.

Orkla ASA
Oslo, 20. mai 2019
                          

Ref.:

Investor Relations
Elise Heidenreich
Tlf.: +47 951 41 147
E-post: elise.andersen.heidenreich@orkla.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12