Orkla ASA: Meldepliktig handel – Aksjer til Ansatte 2020

Det vises til børsmelding av 7. september 2020 om Aksjer til Ansatte 2020.

Kjøpskurs, og følgelig antall aksjer ervervet av primærinnsidere, ble fastsatt på grunnlag av Orkla-aksjens sluttkurs 11. september 2020. Kjøpskurs ble dermed fastsatt til 68,93 kroner pr. aksje etter fradrag for en rabatt på 25 %.

Antall aksjer ervervet av primærinnsidere, samt ny beholdning, er vedlagt denne meldingen.

Orkla ASA
Oslo, 14. september 2020
                          

Ref.:

Investor Relations
Elise Heidenreich
Tlf.: +47 951 41 147
E-post: elise.andersen.heidenreich@orkla.no


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Vedlegg