Orkla ASA: Meldepliktig handel – Aksjer til Ansatte 2020

Ansatte i mer enn 20 land har fått tilbud om å kjøpe Orkla-aksjer med rabatt, for alternativt NOK 7 500, NOK 11 250 eller NOK 22 500 (etter rabatt). Kjøpskurs vil være Orkla-aksjens sluttkurs 11. september 2020, fratrukket en rabatt på 25 %.

Tilbudsperioden er 7. –11. september 2020. Programmet for aksjer til ansatte ble introdusert i 1999.

Se vedlegg for oversikt over hvilke primærinnsidere som har tegnet seg for aksjer i Orkla ASA den 7. september 2020.

Kjøpskurs og antall aksjer ervervet av primærinnsidere, samt ny beholdning, vil bli meldt etter at kjøpskursen er fastsatt.

Orkla ASA
Oslo, 7. september 2020
                          

Ref.:

Investor Relations
Elise Heidenreich
Tlf.: +47 951 41 147
E-post: elise.andersen.heidenreich@orkla.no


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Vedlegg