Orkla ASA: Meldepliktig handel - Aksjer til ansatte: korrigert liste over primærinnsidere

Det henvises til børsmelding offentliggjort mandag 10. november 2014 i forbindelse med salg av Orkla-aksjer med rabatt til ansatte. Dessverre manglet tre personer i listen over aksjer ervervet av primærinnsidere.

Se korrigert liste vedlagt. 
 
Orkla ASA
Oslo, 20. november 2014
 
Kontakt:
Rune Helland, Direktør Investor Relations
Telefon: +47 97 71 32 50
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12