Orkla ASA :Meldepliktig handel - ansatte aksjer 2011

Vi ser til børsmelding datert 1. november 2011 om tilbud til Orklas ansatte om å kjøpe Orkla-aksjer.  Orkla har i dag den 8. desember 2011 overført 1 423 381 Orkla-aksjer til egne ansatte.
 
Orklas beholdning av egne aksjer etter denne transaksjonen er 8 922 368 aksjer.
 
Samlet utstedte opsjoner for Orkla er 24 516 500 opsjoner. I tillegg har Orkla en sikring gjennom et finansielt, kontantavregnet derivat på 600 000 underliggende aksjer knyttet til opsjonsprogrammene.

Orkla ASA,
Oslo, 8. desember 2011

Kontakt Orkla Investor Relations:
Siv Merethe S. Brekke, Tel: +47 930 56093

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12