Orkla ASA : Meldepliktig handel BWG Homes ASA

 

Orkla ASA har den 18. april 2012 solgt 710 475 aksjer i BWG Homes ASA til kurs kroner 11,95 pr aksje. Etter denne transaksjonen eier Orkla ASA 9,3 millioner aksjer som

utgjør 7,0 % av kapitalen.

 

Espen Wiik, som er ass. direktør for strategiutvikling i Orkla ASA, er styremedlem i BWG Homes ASA.

 

Orkla ASA,

Oslo, 18. april 2012

 

Kontakt:

Rune Helland

SVP Orkla Investor Relations
Tel: +47977 13250

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12