Orkla ASA: Meldepliktig handel - BWG Homes ASA

Orkla ASA har i dag solgt 4.252.933 aksjer i BWG Homes ASA til kurs kroner 14,20 pr. aksje. Etter denne transaksjonen eier Orkla ASA ingen aksjer i BWG Homes ASA.

Espen Wiik, som er direktør for Branded Goods Investments i Orkla ASA, er styremedlem i BWG Homes ASA.

Orkla ASA,
Oslo, 19. februar 2013

Kontakt:
Anders Kalleberg, Investor Relations
Tlf: +47 99 04 24 98

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12