Orkla ASA: Meldepliktig handel for primærinnsidere

Styreleder Stein Erik Hagen har den 17. juli 2018 kjøpt 80.000 aksjer i Orkla ASA til kurs 67,2002 kroner per aksje. Samtlige av disse aksjene vil gis i gave til Hagens barnebarn. Hagen med nærståendes beholdning etter denne transaksjonen forblir uendret på 250.020.000 aksjer i Orkla.

Orkla ASA
Oslo, 17. juli 2018

Ref.:

Investor Relations
Elise Heidenreich
Tlf.: +47 951 41 147

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12