Orkla ASA: Meldepliktig handel for primærinnsidere

Jaan Ivar Semlitsch, konsernsjef i Orkla, har i dag kjøpt 27.500 aksjer til gjennomsnittskurs 80,91 kroner per aksje. Semlitsch med nærstående eier etter denne transaksjonen 27.500 aksjer i Orkla.

Orkla ASA
Oslo, 19. august 2019

Ref.:

VP Investor Relations
Elise Heidenreich
Tlf.: 951 41 147

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12