Orkla ASA: Meldepliktig handel for primærinnsidere


Johan Wilhelmsson, Konserndirektør og leder for Orkla Foods International, har kjøpt 1.506 aksjer til kurs 75,20 kroner per aksje. Wilhelmsson med nærstående eier etter denne transaksjonen 9.500 aksjer i Orkla.
 
 
Orkla ASA
Oslo, 28. mai 2019
 
Ref.:

Investor Relations
Elise Heidenreich
Tlf.: 951 41 147

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12