Orkla ASA: Meldepliktig handel for primærinnsidere

Jaan Ivar Semlitsch, konsernsjef i Orkla, har i dag kjøpt 12.500 aksjer til gjennomsnittskurs 86,01 kroner per aksje. Semlitsch med nærstående eier etter denne transaksjonen 40.000 aksjer i Orkla.

Orkla ASA
Oslo, 18. november 2019

Ref.:

Investor Relations
Elise Heidenreich
Tlf.: 951 41 147

Vennligst klikk her hvis du ønsker å avslutte abonnementet ditt på meldinger fra Orkla.


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12