Orkla ASA: Meldepliktig handel for primærinnsidere

Meldepliktig handel for primærinnsidere

Som det fremgår av instruks for valgkomiteen i Orkla ASA («Orkla) forutsettes det at aksjonærvalgte styremedlemmer skal benytte minst 1/3 av brutto styrehonorar til erverv av aksjer i Orkla, inntil de eier aksjer til en verdi som tilsvarer 2 ganger brutto styrehonorar. På denne bakgrunn har følgende styremedlemmer ervervet aksjer i Orkla den 15. juli 2019:

Liselott Kilaas, styremedlem i Orkla, har kjøpt 2.600 aksjer til kurs 76,12 kroner per aksje. Kilaas med nærstående eier etter denne transaksjonen 7.800 aksjer i Orkla.

Lars Dahlgren, styremedlem i Orkla, har kjøpt 2.500 aksjer til kurs 75,76 kroner per aksje. Dahlgren med nærstående eier etter denne transaksjonen 9.000 aksjer i Orkla.

Orkla ASA
Oslo, 15. juli 2019

Ref.:

Investor Relations
Elise Heidenreich
Tlf.: 951 41 147

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12