Orkla ASA: Meldepliktig handel for primærinnsidere

Som det fremgår av instruks for valgkomiteen i Orkla ASA («Orkla) forutsettes det at aksjonærvalgte styremedlemmer skal benytte minst 1/3 av brutto styrehonorar til erverv av aksjer i Orkla, inntil de eier aksjer til en verdi som tilsvarer 2 ganger brutto styrehonorar. På denne bakgrunn har følgende styremedlem ervervet aksjer i Orkla den 28. oktober 2019:

Peter Agnefjäll, styremedlem i Orkla, har kjøpt 4.000 aksjer til kurs 85,39 kroner per aksje. Agnefjäll med nærstående eier etter denne transaksjonen 14.000 aksjer i Orkla.

Orkla ASA
Oslo, 28. oktober 2019

Ref.:

Investor Relations
Elise Heidenreich
Tlf.: 951 41 147

Vennligst klikk her hvis du ønsker å avslutte abonnementet ditt på meldinger fra Orkla.