Orkla ASA: Meldepliktig handel for primærinnsidere

Canica AS, nærstående selskap til styreleder Stein Erik Hagen, har den 25. oktober 2017 kjøpt 858.000 aksjer i Orkla ASA til kurs 82,82 kroner per aksje. Hagen med nærstående eier etter denne transaksjonen 250.010.000 aksjer i Orkla. 

Nian AS, nærstående selskap til styremedlem Nils Selte, har den 25. oktober 2017 kjøpt 3.000 aksjer i Orkla ASA til kurs 82,82 kroner per aksje. Selte med nærstående eier etter denne transaksjonen 24.000 aksjer i Orkla.

  

Orkla ASA
Oslo, 26. oktober 2017

Ref.:

Investor Relations
Elise Heidenreich
Tlf.: 951 41 147

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12