Orkla ASA: Meldepliktig handel for primærinnsidere

Erik Nordby, varamedlem i Orklas styre, har solgt 2.000 aksjer til gjennomsnittskurs 89,00 kroner per aksje. Nordby med nærstående eier etter denne transaksjonen 2.885 aksjer i Orkla.

Orkla ASA
Oslo, 19. desember 2019

Ref.:

Investor Relations
Elise Heidenreich
Tlf.: 951 41 147

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12