Orkla ASA: Meldepliktig handel for primærinnsidere

Håkon Mageli, Konserndirektør, kommunikasjon og Corporate Affairs, har i dag den 7. september 2020 kjøpt 4.000 Orkla-aksjer på Oslo børs til en gjennomsnittskurs på 89,06 kroner per aksje. Mageli med nærstående eier etter denne transaksjonen 99.998 aksjer i Orkla.

Orkla ASA
Oslo, 7. september 2020

Ref.:

Investor Relations
Elise Heidenreich
Tlf.: 951 41 147


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12