Orkla ASA: Meldepliktig handel for primærinnsidere

Liselott Kilaas, styremedlem i Orkla ASA, har i dag den 9. september 2020 kjøpt 2.200 Orkla-aksjer på Oslo børs til en gjennomsnittskurs på 91,08 kroner per aksje. Kilaas med nærstående eier etter denne transaksjonen 10.000 aksjer i Orkla.

Orkla ASA
Oslo, 9. september 2020

Ref.:

Investor Relations
Elise Heidenreich
Tlf.: 951 41 147


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12