Orkla ASA: Meldepliktig handel for primærinnsidere

Som det fremgår av instruks for valgkomiteen i Orkla ASA ("Orkla") forutsettes det at aksjonærvalgte styremedlemmer skal benytte minst 1/3 av brutto styrehonorar til erverv av aksjer i Orkla, inntil de eier aksjer til en verdi som tilsvarer 2 ganger brutto styrehonorar. På denne bakgrunn har følgende styremedlemmer ervervet aksjer i Orkla på Oslo børs den 10. september 2020:

Peter Agnefjäll, styremedlem i Orkla ASA, har i dag den 10. september 2020 kjøpt 6.000 Orkla-aksjer til en gjennomsnittskurs på 91,15 kroner per aksje. Agnefjäll med nærstående eier etter denne transaksjonen 20.000 aksjer i Orkla.

Anna Mossberg, styremedlem i Orkla ASA, har i dag den 10. september 2020 kjøpt 1.793 Orkla-aksjer til en gjennomsnittskurs på 90,96 kroner per aksje og 241 Orkla-aksjer til en gjennomsnittskurs på 90,94 kroner per aksje. Mossberg med nærstående eier etter denne transaksjonen 2.034 aksjer i Orkla.

Anders Kristiansen, styremedlem i Orkla ASA, har i dag den 10. september 2020 kjøpt 10.900 Orkla-aksjer til en gjennomsnittskurs på 91,56 kroner per aksje. Kristiansen med nærstående eier etter denne transaksjonen 33.900 aksjer i Orkla.

Orkla ASA
Oslo, 10. september 2020

Ref.:

Investor Relations
Elise Heidenreich
Tlf.: 951 41 147

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12