Orkla ASA: Meldepliktig handel for primærinnsidere

Orklas konsernsjef, Jaan Ivar Semlitsch, har i dag den 10. september 2020 kjøpt 6.000 Orkla-aksjer på Oslo børs til en gjennomsnittskurs på 90,74 kroner per aksje. Semlitsch med nærstående eier etter denne transaksjonen 46.000 aksjer i Orkla.

Orkla ASA
Oslo, 10. september 2020

Ref.:

Investor Relations
Elise Heidenreich
Tlf.: 951 41 147


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12