Orkla ASA: Meldepliktig handel for primærinnsidere

Camilla Robstad, advokat i Orkla, har kjøpt 500 aksjer til kurs 79,45 kroner per aksje. Robstad med nærstående eier etter denne transaksjonen 4.473 aksjer i Orkla.

Orkla ASA
Oslo, 30. august 2017

Ref.:

Investor Relations
Elise Heidenreich
Tlf.: 951 41 147

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12