Orkla ASA: Meldepliktig handel for primærinnsidere

Som det fremgår av vedtak i generalforsamlingen i Orkla ASA («Orkla) den 20. april 2017 forutsettes det at aksjonærvalgte styremedlemmer skal benytte minst 1/3 av brutto styrehonorar til erverv av aksjer i Orkla, inntil de eier aksjer til en verdi som tilsvarer 2 ganger brutto styrehonorar. På denne bakgrunn har følgende styremedlemmer ervervet aksjer i Orkla den 14. juli 2017:

Stein Erik Hagen, styrets leder i Orkla, har personlig kjøpt 10.000 aksjer til kurs 86,05 kroner per aksje. Hagen med nærstående eier etter denne transaksjonen 249.152.000 aksjer i Orkla.

Nils Selte, styremedlem i Orkla, har, gjennom sitt heleide selskap Nian AS, kjøpt 3.000 aksjer til kurs 86,05 kroner per aksje. Selte med nærstående eier etter denne transaksjonen 21.000 aksjer i Orkla.

Ingrid Jonasson Blank, styremedlem i Orkla, har kjøpt 2.000 aksjer til kurs 85,60 kroner per aksje. Jonasson Blank med nærstående eier etter denne transaksjonen 3.750 aksjer i Orkla.

Liselott Kilaas, styremedlem i Orkla, har kjøpt 2.500 aksjer til kurs 85,90 kroner per aksje. Kilaas med nærstående eier etter denne transaksjonen 2.500 aksjer i Orkla.

Orkla ASA
Oslo, 17. juli 2017

Ref.:

Investor Relations
Elise Heidenreich
Tlf.: 951 41 147

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12