Orkla ASA: Meldepliktig handel for primærinnsidere

Som det fremgår av instruks for valgkomiteen i Orkla ASA («Orkla) forutsettes det at aksjonærvalgte styremedlemmer skal benytte minst 1/3 av brutto styrehonorar til erverv av aksjer i Orkla, inntil de eier aksjer til en verdi som tilsvarer 2 ganger brutto styrehonorar. På denne bakgrunn har følgende styremedlemmer ervervet aksjer i Orkla den 7. mai 2018:

Stein Erik Hagen, styrets leder i Orkla, har personlig kjøpt 10.000 aksjer til kurs 74,20 kroner per aksje. Hagen med nærstående eier etter denne transaksjonen 250.020.000 aksjer i Orkla.

Nils Selte, styremedlem i Orkla, har kjøpt 3.000 aksjer til kurs 74,20 kroner per aksje. Selte med nærstående eier etter denne transaksjonen 27.000 aksjer i Orkla.

Ingrid Jonasson Blank, styremedlem i Orkla, har kjøpt 2.500 aksjer til kurs 73,96 kroner per aksje. Jonasson Blank med nærstående eier etter denne transaksjonen 6.250 aksjer i Orkla.

Liselott Kilaas, styremedlem i Orkla, har kjøpt 2.700 aksjer til kurs 73,96 kroner per aksje. Kilaas med nærstående eier etter denne transaksjonen 5.200 aksjer i Orkla.

Lars Dahlgren, styremedlem i Orkla, har kjøpt 2.500 aksjer til kurs 74,16 kroner per aksje. Dahlgren med nærstående eier etter denne transaksjonen 6.500 aksjer i Orkla.

Peter Agnefjäll, styremedlem i Orkla, har kjøpt 10.000 aksjer til kurs 73,66 kroner per aksje. Agnefjäll med nærstående eier etter denne transaksjonen 10.000 aksjer i Orkla.

Orkla ASA
Oslo, 8. mai 2018

Ref.:

Investor Relations
Elise Heidenreich
Tlf.: 951 41 147

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12