Orkla ASA: Meldepliktig handel for primærinnsidere

Som det fremgår av instruks for valgkomiteen i Orkla ASA («Orkla) forutsettes det at aksjonærvalgte styremedlemmer skal benytte minst 1/3 av brutto styrehonorar til erverv av aksjer i Orkla, inntil de eier aksjer til en verdi som tilsvarer 2 ganger brutto styrehonorar. På denne bakgrunn har følgende styremedlem ervervet aksjer i Orkla i dag:

Grace Reksten Skaugen, styrets nestleder i Orkla, har, gjennom sitt heleide selskap Infovidi Board Services Ltd, kjøpt 3.000 aksjer til kurs 75,68 kroner per aksje. Reksten Skaugen med nærstående eier etter denne transaksjonen 8.500 aksjer i Orkla.

Orkla ASA
Oslo, 29. mai 2018

Ref.:

Investor Relations
Elise Heidenreich
Tlf.: 951 41 147

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12