Orkla ASA: Meldepliktig handel for primærinnsidere

Nærstående til Peter A Ruzica, Konsernsjef i Orkla, har i dag kjøpt 3.115 aksjer til kurs 65,24 kroner per aksje. Ruzicka med nærstående eier etter denne transaksjonen 687.605 aksjer i Orkla.

Orkla ASA
Oslo, 16. juli 2018

Ref.:

Investor Relations
Elise Heidenreich
Tlf.: +47 951 41 147

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12