Orkla ASA : Meldepliktig handel - Grace Reksten Skaugen

Grace Reksten Skaugen, styrets nestleder i Orkla ASA, kjøpte 24. november 2014, 3.000 aksjer i Orkla ASA til kurs 53,40 kroner per aksje.

Grace Reksten Skaugen med nærstående eier etter denne transaksjonen 3.000 aksjer i Orkla ASA.


Orkla ASA,
Oslo, 25. november  2014


Kontaktperson:
Rune Helland, Direktør Investor Relations
Tel.: +47 977 13 250


Ane Bryn-Haugland, Investor Relations
Tel.: +47 980 68 126

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12