Orkla ASA: Meldepliktig handel - Ingrid Jonasson Blank

Ingrid Jonasson Blank, styremedlem i Orkla ASA, kjøpte 14. mai 2014, 1.750 aksjer i Orkla ASA til kurs 51,40 kroner per aksje.

Jonasson Blank med nærstående eier etter denne transaksjonen 1.750 aksjer i Orkla ASA.


Orkla ASA,
Oslo, 19. mai 2014


Kontaktperson:
Rune Helland, Direktør Investor Relations
Tel.: +47 977 13 250


Ane Bryn-Haugland, Investor Relations
Tel.: +47 980 68 126

 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12