Orkla ASA: Meldepliktig handel - kjøp av egne aksjer

Orkla ASA har den 18. august 2015 kjøpt 334 000 egne aksjer gjennom megler til gjennomsnittskurs kr 63,77 pr. aksje.

Orklas beholdning av egne aksjer etter denne transaksjonen er 2 366 903 aksjer.

Orkla ASA
Oslo, 19. august 2015

Ref.:

Investor Relations
Elise Heidenreich
Tlf.: 951 41 147

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12