Orkla ASA: Meldepliktig handel - kjøp av egne aksjer

Orkla ASA har den 14. august 2015 kjøpt 310 000 egne aksjer gjennom megler til gjennomsnittskurs kr 63,80 pr. aksje.

Orklas beholdning av egne aksjer etter denne transaksjonen er 1 745 903 aksjer. 

Orkla ASA
Oslo, 17. august 2015

Ref.:

Investor Relations
Elise Heidenreich
Tlf.: 951 41 147


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12