Orkla ASA: Meldepliktig handel - kjøp av egne aksjer

Orkla ASA har den 11. august 2015 kjøpt 361 000 egne aksjer gjennom megler til gjennomsnittskurs kr 64,97 pr. aksje.

Orklas beholdning av egne aksjer etter denne transaksjonen er 822 903 aksjer.

Orkla ASA,
Oslo, 12. august 2015

Ref.: 

Investor Relations
Elise Heidenreich
Tlf.: 951 41 147

  

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12