Orkla ASA :Meldepliktig handel kjøp av egne aksjer

Orkla ASA har den 18. mars 2015 kjøpt 250 000 egne aksjer gjennom megler
til gjennomsnitts kurs kr 62,54 pr. aksje.

Orklas beholdning av egne aksjer etter denne transaksjonen er 1 797 903 aksjer.

Orkla ASA
Oslo, 19. november 2015

Kontakt:
Rune Helland, Direktør Investor Relations
Tlf: +47 977 13 250

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12