Orkla ASA :Meldepliktig handel kjøp av egne aksjer

Orkla ASA har den 13. mars 2015 kjøpt 300 000 egne aksjer gjennom megler til gjennomsnitts kurs kr 60,72 pr. aksje.

 Orklas beholdning av egne aksjer etter denne transaksjonen er 1 347 903 aksjer.

 

Orkla ASA
Oslo, 16. november 2015

 

Kontakt:
Rune Helland, Direktør Investor Relations
Tlf: +47 977 13 250

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12