Orkla ASA :Meldepliktig handel kjøp av egne aksjer

Orkla ASA har den 12. mars 2015 kjøpt 310 000 egne aksjer gjennom megler til gjennomsnitts kurs kr 60,53 pr. aksje.

Orklas beholdning av egne aksjer etter denne transaksjonen er 1 047 903 aksjer.

Orkla ASA
Oslo, 13. november 2015

Kontakt:
Rune Helland, Direktør Investor Relations
Tlf: +47 977 13 250

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12