Orkla ASA :Meldepliktig handel kjøp av egne aksjer

Orkla ASA har den 11. mars 2015 kjøpt 300 000 egne aksjer gjennom megler
til gjennomsnitts kurs kr 60,22 pr. aksje.

Orklas beholdning av egne aksjer etter denne transaksjonen er 737 903 aksjer.

Orkla ASA
Oslo, 12. november 2015

Kontakt:
Rune Helland, Direktør Investor Relations
Tlf: +47 977 13 250

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12