Orkla ASA :Meldepliktig handel kjøp av egne aksjer

 Orkla ASA har den 10. mars 2015 kjøpt 300 000 egne aksjer gjennom megler
til gjennomsnitts kurs kr 59,51 pr. aksje.

Orklas beholdning av egne aksjer etter denne transaksjonen er 437 903 aksjer.

Orkla ASA
Oslo, 11. november 2015

Kontakt:
Rune Helland, Direktør Investor Relations
Tlf: +47 977 13 250

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12